Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Swedish and Nordic research funders from A to Ö

Please note that these links are in Swedish.

A
Allmänna arvsfonden
Astma- och Allergiförbundet
Axel och Margaret Ax:son Johnson Foundation

B
Berit Wallenbergs Stiftelse
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brottsoffermyndigheten

C
Cancerfonden
Carina Aris Minnesfond
Carnegiestiftelsen
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Centrum för idrottsforskning
Clas Groschinskys Minnesfond
Crafoordska stiftelsen

E
Erik Philip-Sörensens stiftelse
Erna och Victor Hasselblads stiftelse
Europeiska socialfonden i Sverige

F
FORMAS
FORTE
FoU inom vård och omsorg
Folkhälsoinstitutet

H
Handelsbankens forskningsstiftelser (Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browalds Stiftelse)
Hörselskadades Riksförbund (Hörselforskningsfonden)

I
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för entreprenörs- och småföretagsforskning

J
Jerringfonden

K
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Konkurrensverket
Kronofogden
Kulturrådet
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

L
Stiftelsen Lantbruksforskning
Lars Erik Lundbergs stiftelser
Lars Salvius-föreningen

M
Magnus Bergvalls Stiftelse
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
MISTRA

N
NordForsk
Nordiska afrikainstitutet
Nordiska rådet och ministerrådet
Naturvårdsverket

R
Ragnar Söderbergs stiftelse
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning
Riksantikvarieämbetet
Riksbankens Jubileumsfond
Rymdstyrelsen

S
SIDA
STINT
Sten Gustafssons fond
Sten K Johnsons Stiftelse
Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi född Bildt
Stiftelsen Futura
Stiftelsen Lars Hiertas minne
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen San Michele
Stiftelsen Framtidens kultur
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning – MISTRA
Stiftelsen för strategisk forskning – SSF
Svenska Akademien
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska Institutet
Svenska Institutet i Rom
Svenska Kulturfonden
Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF)
Sverige-Amerika Stiftelsen 
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) 
Sweden Japan Foundation

T
Tillväxtverket
Torsten Söderbergs stiftelse

V, W
VINNOVA – Verket för Innovationssystem
Vetenskapsrådet
Vårdalstiftelsen
Wahlgrenska stiftelsen
Wallenbergstiftelserna
Wenner-Gren stiftelserna

Å
Åke Wibergs stiftelse
Ångpanneföreningens forskningsstiftelse

 

Page Manager:

Contact

Research Services

Visiting address
Byrålogen, 1st floor
Paradisgatan 5C
Internal mailing code 31

Postal address
Research Services
Lund University
Box 117
221 00 LUND

Contact Research Services
(PDF 60 kB, new window)

Research Professional

In the Research Professional database, you can search for calls for applications within different research fields and for research funders from all over the world.

  • You can search specifically for calls for applications within your research field. 
  • You can create a profile on the basis of your own research so as to receive targeted mailings about current calls for applications.

Read more about how to use Research Professional

Log in and search for research funding

Telephone: +46 (0)46-222 00 00 (switchboard)
Mailing adress: Box 117, 221 00 Lund, Sweden
Invoice adress: Box 188, 221 00 Lund, Sweden
Organisation number: 202100-3211

Site manager: staffpages [at] lu.se

About this website