The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

16

May

16/5: Konstens och kulturens plats på svenska lärosäten

16 May 2022 10:00 to 17:00 | Seminar
illustration

Välkommen till ett heldagsseminarium i serien 'Samtal om konst och vetenskap' som riktar sig till medarbetare och studenter vid samtliga ämnesområden och delar av Lunds universitet.

About the event

Location:

LUX sal B:152, Helgonavägen 3, Lund

Contact:

christian [dot] skovbjerg_jensen [at] iac [dot] lu [dot] se