The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Carin Nilsson

Email: carin [dot] nilsson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Project manager (Leave of Absence) at Cooperation office
Phone: +46 46 222 03 86
Mobile: +46 72 534 22 01
Service point: 34

Description

Jag arbetar som projektledare vid avdelning Samverkan inom Sektion Forskning, Samverkan och Innovation vid Lunds Universitet. De uppgifter som ingår i min roll är att administrativt stödja Lunds universitets Samverkansråd, som leds av vicerektor Bo Ahrén. Samverkansrådet har sedan 2017 delat ut medel specifikt för tematiska samverkansinitiativ, och för närvarande koordineras 16 initiativ vid Lunds universitet. Läs mer om dessa här: : https://www.lu.se/forskning/sarskilda-forskningssatsningar/vara-tematis… Jag har min bas inom klimatforskning och naturgeografi, i kombination med litteratur och kommunikation. Mina huvudsakliga forskningsområden har varit stormar och vindfällen i skog, och jag har lång erfarenhet av arbete inom klimatkommunikation, klimattjänster, anpassning till ett förändrat klimat och olika sätt att aktivt arbeta med forskningskunskap i dialog med användare.