Noomi Egan

Email: noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se

Communications officer at LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Phone: +46 46 222 68 17
Service point: 59
Room number: Josephson 221
Visiting address: Biskopsgatan 5, Lund

Communications officer at Cooperation office
Service point: 34

Description

Som kommunikatör vid samverkansavdelningen på Lunds universitet arbetar jag med strategiskt och operativ stöd åt ett antal institutioner och inom olika projekt. I min arbetsbeskrivning ingår pressarbete, kommunikationsstöd, evenemang och journalistiskt skrivande. Jag arbetar även med olika samarbeten för att lyfta fram forskning vid Lunds universitet i populärvetenskapliga forum, såsom presentationstävlingen Forskar Grand Prix samt de årliga Crafoordseminarierna. I nuläget delar jag min tid mellan samverkansavdelningen, LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, Lund University Centre for Sustainability Studies, och två Mistrafinansierade forskningsprogram: Sustinable Plastics and Transition Pathways och Mistra Environmental Nanosafety.

Communications officer at LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science
Service point: 37