The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Lars Uhlin

Email: lars [dot] uhlin [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Communications director at Corporate Communication
Service point: 22

Head of office (Leave of Absence) at Media and Branding
Phone: +46 46 222 33 05
Mobile: +46 70 612 33 05
Service point: 22
Visiting address: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Description

Jag är avdelningschef för Media och profilering, vars uppdrag är att förmedla nyheter om universitetet och dess verksamhet samt att främja universitetets attraktivitet och synlighet. Jag ingår i sektionen Kommunikations ledningsgrupp.