The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anna V Johnsson

Email: anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Communications officer at Media and Branding
Phone: +46 46 222 70 21
Mobile: +46 73 089 97 28
Service point: 22
Room number: 104
Visiting address: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Description

– Kommunikation, projektledning, innehållsarbete, sociala medier. – Ansvar för universitetsövergripande konton på Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram. – Sidansvarig för sidor om kommunikation och grafisk profil på Medarbetarwebben och Staff Pages. – Sidansvarig för sidor under ”Om universitetet” lu.se. – Löpande rådgivning och utveckling av grafisk profil, inklusive logotypfrågor.