The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Malin Dellgran

Email: malin [dot] dellgran [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Project manager at Department Web Communications
Phone: +46 46 222 33 82
Service point: 22
Room number: 108
Visiting address: Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Description

Kontaktperson för verksamheter i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. Arbetar med principer, processer och verktyg som behövs inför och under inflyttning i webblösningen. Leder även projekt inom webbavdelningen.