The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bodil Malmström

Email: bodil [dot] malmstrom [at] fsi [dot] lu [dot] se

Communications officer at Cooperation office
Mobile: +46 72 225 65 00
Service point: HS 34
Visiting address: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund

Description

Jag arbetar med populärvetenskaplig forskningskommunikation i text, bild och form. Mina främsta arbetsuppgifter är som webbredaktör för www.lu.se/forskning samt vetenskapsredaktör för det digitala forskningsmagasinet Mission is possible där vi lyfter fram forskning från Lunds universitets strategiska forskningsområden som berör vårt samhälle: www.lu.se/missionispossible Jag arbetar även med kommunikativt stöd, på uppdrag inom Lunds universitet, där jag går in som redaktör, bildredaktör, skribent och grafisk formgivare. Min bakgrund är som kommunikatör, journalist och lärare i språk.