The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Jonas Lindemann

Email: jonas [dot] lindemann [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Director at LUNARC, Centre for Scientific and Technical Computing at Lund University
Phone: +46 46 222 81 62
Mobile: +46 70 791 01 18
Service point: 3
Visiting address: V-huset ingång G2, John Ericssons väg 1, Lund

Description

Leder verksamheten under styrelsen. Huvudföredragande i styrelsen och ansvar för att verksamhet och ekonomi följer styrelsens strategi och ramar. Representera Lunarc i SNIC:s partnerkommitté. Driva och redovisa SNIC-uppdrag. Leda och koordinera arbetet inom applikations och utvecklingsgruppen. Personalansvar (systemgrupp ev. delegerad till AF). Ansvara för teknikområdena: HPC och användbarhet