The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria Johnsson

Email: maria [dot] johnsson [at] med [dot] lu [dot] se

Project coordinator at Stöd till forskning och lärande
Service point: 66
Visiting address: Sölvegatan 19, Lund

Description

Digitalt stöd inom verksamhetsområdet lärandestöd på fakulteten, med fokus på lärplattformar, applikationsspecialist för lärplattformen Canvas samt examinationsverktyget QPS, erbjuda stöd i form av workshops och individuell handledning till fakultetens doktorander och forskare i det kvalitativa analysverktyget NVivo. Du kommer dessutom att jobba med uppdrag för stöd till lärande

Librarian at Department of Scholarly Communication
Phone: +46 46 222 90 40
Mobile: +46 72 568 53 18
Service point: 19

Information officer at Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Service point: 16