The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Maria Johansson

Email: maria [dot] johansson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Project manager at Cooperation office
Phone: +46 46 222 14 29
Mobile: +46 46 222 14 29
Service point: 34
Visiting address: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund, LUND

Description

Jag arbetar sedan 2018 som projektledare vid Avdelning Samverkan där jag har speciellt fokus på strategiska satsningar och projekt relaterade till hälsa och life science. Arbetet omfattar bl a att ge strategiskt stöd vid initiering av aktiviteter som t ex utformning av projekt och projektansökningar, sammansättning av projektkonstellationer, samt främjande av samverkan mellan akademi och externa aktörer. Jag har en doktorsexamen i livsmedelskemi från Lunds universitet. Jag har 5 års erfarenhet av att leda tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt i livsmedelsindustrin samt lång erfarenhet av att initiera, koordinera och rapportera fakultetsöverskridande forsknings- och innovationsprojekt inom akademin ffa genom arbetet med VINN Excellence Centret Antidiabetic Food Centre (AFC). AFC genomfördes i samverkan mellan akademi, industrier och offentlig regional verksamhet under åren 2007-2018.