The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Emily Wise

Email: emily [dot] wise [at] fsi [dot] lu [dot] se

Project manager at Cooperation office
Phone: +46 46 222 39 49
Mobile: +46 73 101 14 26
Service point: 31
Room number: 13203
Visiting address: Samverkan, Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund

Description

Som projektledare och forskare vid LU Samverkan arbetar jag med att utveckla kunskap och samarbeten med externa intressenter - främst relaterade till innovation och ekonomisk utvecklingspolitik på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Detta sker genom följeforskning och expertstöd till pågående samarbetsinitiativ (som leds av akademi, industri eller den offentliga sektorn), eller till innovationspolitiska aktörer, samt genom strategiskt stöd till ledningen och olika samverkansinitiativ vid LU.

Affiliated researcher at CIRCLE
Service point: 11
Visiting address: Sölvegatan 16, Lund