Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Erik Skogh

Email: erik [dot] skogh [at] med [dot] lu [dot] se

Communications officer at Active and Healthy Ageing Research Group
Phone: +46 46 222 19 78
Mobile: +46 72 714 22 00
Service point: 65
Room number: HSC 212B
Visiting address: Institutionen för hälsovetenskaper, CASE, Lund

Description

Jag arbetar på Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid institutionen för hälsovetenskaper. Bland mina arbetsuppgifter ingår att ta fram olika slags informationsmaterial och utveckla CASE:s hemsida. Både när det gäller design och innehåll. Bland annat genom beskrivningar av pågående forskningsprojekt på svenska och engelska. Vidare sköter jag hemsidans nyhetsflöde och axlar där rollen som så väl skribent och fotograf som webbredaktör. Kontakter med media och övrig PR, via exempelvis pressmeddelanden och direkta kontakter, upptar också min tid. Medarbetarna vid CASE får även hjälp med textbearbetningar av skilda slag, exempelvis vid ansökningar. Jag har dessutom undervisat doktorander från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola i populärvetenskapligt skrivande. Har du några frågor kring verksamheten vid CASE – tveka inte att kontakta mig!