The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ellen Albertsdóttir

Email: ellen [dot] albertsdottir [at] fsi [dot] lu [dot] se

Communications officer at Cooperation office
Phone: +46 46 222 38 05
Mobile: +46 70 332 45 98
Service point: 34
Visiting address: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund, Lund

Description

Jag jobbar universitetsövergripande med forskningskommunikation, bland annat koordinerar jag ett kommunikationsnätverk för universitetets strategiska forskningsområden och arbetar med Debatt i Lund. Jag vikarierar även som kommunikatör på avdelningen Media och profilering vid Sektionen kommunikation. Jag ingår i nyhetsgruppen som en av flera redaktörer i Lunds universitets redaktion och som projektledare för Lunds universitets medlemskap i nyhetssajten The Conversation.