The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Anna Mansfeld

Email: anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Communications officer at LU Communication Support
Phone: +46 46 222 31 58
Mobile: +46 72 734 23 00
Service point: 22
Room number: BotMus 211
Visiting address: Botaniska Museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Description

Jag är förvaltningens internkommunikatör och arbetar med kommunikationsstöd till interna processer. I detta ingår att vara redaktör för Gemensamma förvaltningens interna nyhetsbrev och mejlutskick till fakulteterna. Jag är även samordnare av Medarbetarwebben och Staff Pages.