The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Roger Hildingsson

Personal website: http://www.svet.lu.se/roger-hildingsson
Email: roger [dot] hildingsson [at] svet [dot] lu [dot] se

Researcher at Department of Political Science
Phone: +46 46 222 47 62
Mobile: +46 70 693 15 71
Service point: 35
Room number: Ed350

Description

Forskar och undervisar inom miljö- och klimatpolitik, samhällsstyrning och omställningen till ett post-fossilt samhälle. Aktuell forskning handlar om miljöstatens roll, industriell klimatomställning, hållbar stadsutveckling och planering, hållbar välfärd och kapacitet för ekosocial integration, samt klimatframtider.