The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Lindvall

Email: johanna [dot] lindvall [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Head of office at Department Web Communications
Phone: +46 46 222 98 49
Mobile: +46 73 072 31 27
Service point: 22
Room number: 107
Visiting address: Botaniska museet, Östra Vallgatan 18, Lund

Description

Jag är avdelningschef för webbavdelningen. Webbavdelningen erbjuder en gemensam plattform för webbarbete vid universitetet, verktyg för webbpublicering och tillhörande användarstöd. Webbavdelningen ansvarar även för de universitetsövergripande webbplatserna www.lu.se och www.lunduniversity.lu.se.