The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Eva Johannesson

Email: eva [dot] johannesson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Head of office at LU Communication Support
Phone: +46 46 222 14 97
Mobile: +46 72 234 40 68
Service point: 22
Visiting address: Östra Vallgatan 18, Lund

Description

Jag har två roller: biträdande kommunikationsdirektör och chef för avdelningen Kommunikativt verksamhetsstöd, där intern kommunikation, LUM och sektionsgemensam utveckling och administration ingår. Jag leder utveckling av intern kommunikation och arbetar med övergripande kommunikationsrådgivning. Jag projektleder eller deltar i utvecklingsinsatser inom kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling.

Assistant communications director at LU Communication Support
Service point: 22