The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Johanna Generosi

Email: johanna [dot] generosi [at] fsi [dot] lu [dot] se

Project manager at Cooperation office
Phone: +46 46 222 39 72
Mobile: +46 76 772 26 91
Service point: 34
Room number: 13203
Visiting address: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund

Description

Som projektledare vid Lunds universitet stöder jag forskare med utvecklingen av tvärvetenskapliga forskningskonsortier och främjar samarbete mellan akademi och externa intressenter. För närvarande arbetar jag deltid som koordinator för det Mistra-finansierade forskningsprogrammet STEPS - Sustainable Plastics and Transition Pathways, och stödjer programmet operativt mellan disciplingränser, och främjar effektiv samverkan mellan forsknings- och industripartners. Jag arbetar även som central forskningssamordnare på LTH och stöder ledningen och forskarna med bl a bevakning av relevanta utlysningar som kräver strategisk samordning, samt utveckling och hantering av ett nätverk av forskningskoordinatorer inom LTH. Jag är disputerad i fysik och har en magisterexamen i miljöstrategisk styrning och har tidigare arbetat i akademin som forskare, särskilt i projekt som involverar externa intressenter.